DYSKRETNIE, NIEZAWODNIE, PROFESJONALNIE

DYSKRETNIE, NIEZAWODNIE, PROFESJONALNIE

DETEKTYWISTYKA

Specjalnie dla Państwa zajmiemy się wykryciem podsłuchów oraz przeprowadzeniem profesjonalnych działań detektywistycznych.

zobacz więcej

Sprawdź nasz kanał YouTube

przejdź do YouTube

Usługi

Stenogramy

ZAKRES USŁUG

 • Transkrypcja, tworzenie stenogramów z nagrań - spisywanie zarejestrowanych słów w nagraniach audio i audio-wideo.
 • Czyszczenie całych nagrań lub ich fragmentów - odszumianie, poprawa jakości nagrań.
 • Przygotowanie materiału dowodowego dla potrzeb postępowań sądowych ze źródeł dostarczonych przez klientów z Krakowa i nie tylko: obróbka nagrań z dyktafonu audio i video, zdjęć i innych dokumentów.
 • Poprawa jakości zdjęć umozliwiająca odczyt szczegółów.Stenogramy

Oferujemy czyszczenie nagrań z zakłóceń oraz sporządzanie stenogramów (spisywanie nagrań, transkrypcja). Przygotowujemy stenogramy z obrad, konferencji czy posiedzeń oraz z rozmów nagranych na różne nośniki (dyktafony, telefony, płyty CD, pendrive i inne). Tworzymy stenogramy również z dyskretnego zapisu na dyktafonach. Zalecamy używanie mikrofonów zewnętrznych do dyktafonów w celu poprawy jakości zapisu. Ukryte dyktafony bazujące tylko na wbudowanych wewnątrz mikrofonach zapisują dźwięki z zakłóceniami. Wyniesienie mikrofonu zewnętrznego poza obszar ukrycia dyktafonu zwiększy czytelność zapisu. Pozwoli to na uniknięcie czyszczenia nagrań z zakłóceń i polepszania ich jakości. W konsekwencji będzie taniej. Wiemy to, bo często mamy do czynienia z takimi nagraniami.

Poprawiamy jakość zdjęć w celu uymożliwienia odczytu szczegółów. 

Zajmujemy się również przeglądaniem zapisów wideo w celu wyodrębnienia fragmentów istotnych dla rozpoznania zdarzeń. 
Zapraszamy do naszego sklepu w celu dokonania zakupów właściwych, z naszego punktu widzenia, urządzeń.

 

 

Przygotowanie materiału dowodowego:

Materiał dowodowy może mieć decydujący wpływ na końcowe rozstrzygnięcie sprawy. W Polsce to sąd w bezstronny i racjonalny sposób rozważa wiarygodność oraz przydatność przedstawionego przez stronę postępowania materiału dowodowego. Również do sądu należy decyzja co do dopuszczenia materiału dowodowego do postępowania. Dobrze, jeżeli strona przedstawi go w sposób jak najlepszy. Oznacza to, że materiał dowodowy powinien być: dobrej jakości, czytelny, treściwy, wskazujący konkretnie na zaistnienie określonego zdarzenia. Wiele osób ma jednak problem z dostarczeniem sądowi właściwie przygotowanych materiałów dowodowych.

Oferujemy wszystkim zainteresowanym z całej Polski doradztwo i pomoc w odpowiednim przygotowaniu materiałów dowodowych.

Dla strony postępowania sądowego oferta obejmuje między innymi:

 1. Konsultacje w celu ustalenia przydatności posiadanych dowodów,
 2. Dobór odpowiednich elementów posiadanych materiałów dowodowych,
 3. Obróbka nagrań audio i video - posiadanych materiałów dowodowych:

– przeglądanie plików audio i video w celu odnalezienia istotnych fragmentów stanowiących mocny materiał dowodowy,
– Obróbka materiałów video: opis, wydruk z materiału video najistotniejszych dla sprawy zdjęć,
– Sporządzenie stenogramów z nagrań,
– Poprawa jakości nagrań,

Dla firm i instytucji oferujemy:

 1. Przegląd wielogodzinnych zapisów monitoringu w celu odnalezienia nieprawidłowości w działaniu przedsiębiorstwa jak np. kradzieży, niewłaściwego działania pracowników itp.
 2. Wyodrębniane w zapisie audio lub video właściwych fragmentów, ich opis i dalsza obróbka nagrań w zależności od rodzaju użytego medium.
 3. Na życzenie Zleceniodawcy – przygotowanie materiału dowodowego dla potrzeb postępowań sądowych.

Powierzone zlecenia firma RO-MAN wykonuje terminowo, rzetelnie i z zachowaniem pełnej dyskrecji.

Właściwe przygotowanie materiałów dowodowych ma niebagatelne znaczenie w przypadku przedstawiania ich organom ścigania lub sądom. Nasi specjaliści dokonają na Państwa życzenie analizy przedstawionego nagrania pod kątem przydatności w postępowaniu dowodowym oraz sprawią, że będzie ono czytelne, a przez to zyska na wiarygodności w oczach sądu.

Ceny za tego rodzaju usługi ustalamy indywidualnie. Na cenę usługi wpływają takie czynniki jak: długość nagrania, stopień zaszumienia, ilość osób w nagraniu, jakość prowadzonych rozmów, inne.

Wykonujemy stenogramy oraz czyszczenie nagrań – odszumianie, zarówno na potrzeby osób indywidualnych oraz firm. Sporządzamy stenogramy na potrzeby postępowań sądowych, spisywanie rozmów z nagrań z ukrycia, także nagrania stanowiące dowód w sprawie rozwodowej. Sporządzamy stenogramy z konferencji, obrad czy posiedzeń.

Pliki dźwiękowe można dostarczyć osobiście, drogą mailową lub pocztą, kurierem.

Wykonujemy stenogramy dostarczone na różnych nośnikach zarówno cyfrowych, także z nagrań analogowych, video. Firma RO-MAN to gwarancja jakości oraz bezpieczeństwa i dyskrecji – do każdego zlecenia dodajemy raport z wykonania usługi. Wykonane przez nas stenogramy charakteryzują się najwyższą starannością.

Oferujemy wykonywanie stenogramu w dwóch wariantach:

 1. wiernego -taki stenogram charakteryzuje się pełnym zapisem, tego co zawiera nagranie,
 2. stenogramy skrócone – zawierający jedynie istotne dla sprawy fragmenty rozmów. Pomijanie nieistotnych dla sprawy fragmentów.

W ramach usługi oczyszczania nagrania wykonamy dla Państwa:

 • poprawa jakości dźwięku,
 • uwydatnianie dźwięku,
 • zwiększenie głośności nagrania,
 • oczyszczanie nagrania z szumów i zanieczyszczeń.

Poprawa jakości nagrania za pomocą specjalistycznych programów nie oznacza doprowadzenia jej do jakości tzw. „radiowej”. Nie raz poprawa jakości nie jest w ogóle możliwa – dotyczy to zwłaszcza tzw. nagrań z ukrycia. Czy i w jakim stopniu nagranie da się poprawić jakościowo oceniamy dopiero po jego wysłuchaniu. Wtedy też przedstawiamy szacunkowy czas pracy nad nagraniem oraz przewidywane koszty zlecenia.