DYSKRETNIE, NIEZAWODNIE, PROFESJONALNIE

DYSKRETNIE, NIEZAWODNIE, PROFESJONALNIE

DETEKTYWISTYKA

Specjalnie dla Państwa zajmiemy się wykryciem podsłuchów oraz przeprowadzeniem profesjonalnych działań detektywistycznych.

zobacz więcej

Sprawdź nasz sklep detektywistyczny i kanał YouTube

Specjalistyczny sprzęt i kompetentna obsługa przejdź do sklepu

Newsy

Co nas wyróżnia – metodyka pracy naszego biura

Specyfika pracy naszego biura detektywistycznego polega na integracji kompleksowych działań detektywistycznych z poradami i wskazówkami współpracujących z nami prawników, specjalistów w różnych dziedzinach prawa oraz specjalistów z zakresu najnowszych technologii i informatyki  – celem jest dobranie optymalnych dla każdej sprawy kierunków działania i zgromadzenia najbardziej wartościowego dla sprawy  materiału dowodowego dla pozytywnego jej rozstrzygnięcia. Współpracując z młodą kadrą ekspertów do spraw inwigilacji i przestępstw internetowych wykorzystujemy dopuszczone prawem współczesne osiągnięcia techniki – łączności, elektroniki i informatyki. Świadczymy usługi głównie na terenie Polski i Europy. Nie używamy prostych, przestarzałych technologicznie urządzeń, które są powszechnie dostępne na rynku, ale  specjalistycznego sprzętu, który zdobywa uznanie na arenie międzynarodowej. Dzięki licznym kontaktom z wywiadowcami, rozwiązujemy niemal każdą powierzoną nam sprawę.

Jak działamy…

Często pierwszym  pytaniem osób zgłaszających się z problemem  jest pytanie o cenę naszych usług. Jak sami zapewne zdają sobie Państwo sprawę – usługi detektywistyczne to branża, w której sprawy toczą się dynamicznie i nieprzewidywalnie. Nie jest to produkt jak w sklepie, za który klient płaci określoną sumę.

Dlatego każdą sprawę przed jej podjęciem indywidualnie poddajemy wstępnej analizie pod kątem oceny aktualnej sytuacji Zleceniodawcy wobec strony przeciwnej i wraz ze Zleceniodawcą wypracowujemy najlepsze z możliwych rozwiązania problemu.  Po takiej analizie, na którą poświęcamy od godziny do nawet kliku godzin – w zależności od stopnia skomplikowania i ilości danych – możemy określić wstępnie koszt wykonania usługi.

Szanując czas i pieniądze naszych klientów przyjmujemy do wykonania tylko takie sprawy, w których widzimy możliwość udzielenia klientowi pomocy zgodnie z jego oczekiwaniami.

Jeżeli uznamy, że sprawa ma szansę na pozytywne jej rozwiązanie przystępujemy do  działania. W ramach działań detektywa podstawę stanowią:

Ustalenia – Przez długie lata naszej działalności rozbudowaliśmy szeroką bazę międzynarodowych kontaktów w różnych środowiskach co jest podstawą przy wszelkiego typu ustaleniach. Ustalenia dotyczą zazwyczaj spraw poszukiwawczych osób i mienia, spraw dot. spadków i  powiązań rodzinnych,  miejsc pobytu i zamieszkania osób, miejsc pracy, ustalenia na tle biznesowym i innych – wg szczegółowych zamówień klienta.

Obserwacja –  Dzięki licznej załodze, którego trzon stanowią głównie byli pracownicy policji, wykonujemy skomplikowane, wieloosobowe i długotrwałe obserwacje ciągłe oraz przerywane, statyczne i dynamiczne zarówno na terenie naszego kraju jak i poza jego granicami. Posiadamy zaplecze sprzętowe, personalne i logistyczne, które pozwala nam na podjęcie obserwacji na dużą skalę, nawet tych o bardzo skomplikowanej strukturze. Zawsze wysyłamy zespół składający się najczęściej z 3 i więcej osób, aby zwiększyć skuteczność prowadzonych działań i maksymalnie skrócić czas pozytywnego zakończenia sprawy. Tylko wieloosobowa obserwacja gwarantuje jej skuteczność. Działania w pojedynkę najczęściej kończą się utratą kontaktu z obserwowanym obiektem, a ciągłe wznawianie obserwacji w takich przypadkach bywa bardziej kosztowne od działań z użyciem zespołu wieloosobowego.  Na tym polu posiadamy bardzo duże doświadczenie.

Wywiad gospodarczy – głównie  w trzech aspektach:

PRZEDKONTRAKTOWY – badanie rzetelności i wiarygodności  przyszłego lub aktualnego partnera gospodarczego, oceniamy perspektywy dalszej lub przyszłej współpracy klienta z badanym podmiotem.

MAJĄTKOWY – poszukiwania majątku dłużników na etapie przed egzekucyjnym lub w trakcie postępowań sądowych, w tym majątku ukrytego.  Potrafimy ujawnić  i udokumentować przypadki naruszeń prawa  karnego, finansowego, celnego i innych przepisów przez dłużnika  ukrywającego przed wierzycielami rzeczywistą sytuację majątkową.

KONKURENCYJNY -zbieramy i dokumentujemy informacje dot. działalności firm konkurencyjnych wg zamówienia klienta, zbieramy także dowody w przypadku podejrzenia nieuczciwych działań konkurencji.

W razie potrzeby uczestniczymy w postępowaniach sądowych a nasze  materiały detektywistyczne stanowią  mocne dowody w postępowaniach cywilnych, praktycznie niemożliwe do podważenia przez stronę przeciwną. Wszystkie istotne fakty, sytuacje i ustalenia dokumentujemy  zdjęciami foto lub nagraniami video i audio, jeśli to możliwe – kopiujemy istotne dla sprawy dokumenty. Do niewątpliwych sukcesów należą sytuacje, w których nasi klienci, dysponujący naszym materiałem dowodowym, uzyskiwali korzystne dla siebie rozstrzygnięcia w procesach cywilnych przed sądami już w pierwszej rozprawie. Dzięki temu działania współpracujących z nami kancelarii prawniczych okazywały się nad wyraz skuteczne.